Skip to content
Triathlon prep

Triatlonová prípravka

Triathlon prep

STAŇ SA MLADÝM TRIATLONISTOM

Triatlonová prípravka pre deti od 6 do 8 rokov je celoročná príprava detí zameraná na triatlon (kombinácia plávania, cyklistiky a behu).
Tréningy zahŕňajú: 2x plavecký tréning/ týždeň, 1x atletika/týždeň


Plávanie: utorok a štvrtok 17:00 – 18:00
Tréningy prebiehajú na novozrekonštruovanom bazéne ŽŠ Dubčeka na Dlhých dieloch

alebo

Plávanie: streda 19:30 – 20:30 a piatok 18:45 – 19:45

Tréningy prebiehajú na plávárni FTVŠ.

Na tieto tréningy je potrebné: plavecké okuliare, plavky

Atletika: pondelok 17:00 – 18:00
Atletické tréningy prebiehajú na atletickej dráhe v areáli FTVŠ Lafranconi (pohodlné parkovanie pod mostom Lafranconi) alebo v zimnom období v telocvični na Dlhých dieloch.

Možnosť plaveckých tréningov aj pre rodičov.

Cena: 79 eur/ mesiac
Prihlasovanie: info@prestigiorealizteam.sk

#REALIZ SPORT TEAM