NÁZOV                                                                           KONTAKT                                                                           FORMULÁRE
Prestigio Realiz Team Tučková 9 Hosťovanie športovca
IČO:42179203 82105 Bratislava Prestup športovca
DIČ: 2034470306 Tel: +421 220902810 Vyhlásenie 2012 – 1,5%
Číslo účtu: 2928866249 /1100 Fax: +421 220902747 Potvrdenie o zaplatení dane
info@prestigiorealizteam.sk